Sankat Mochan Hanuman Ashtak in English Lyrics [Download PDF]

The Hanuman Ashtak is the best mantra to remove obstacles faced in life and solve any kind of difficulty or problem. There are a lot of benefits of reciting this Ashtak daily. In this blog, we have given the complete Lyrics of Hanuman Ashtak in English. Download the Hanuman Ashtak PDF for free.

Hanuman Ashtak in English

Hanuman Ashtak Lyrics in English

Baal Samai Rabi Bhakshi Liyo Tabh teenahu Loka Bhayo Andhiyaro
Taahi So Traas Bhayo Jaga Ko Yaha Sankat Kaahu So Jaat Na Taaro
Dewan Aani Kari Binatee Tabh Shaadh Diyo Rabi Kashta Niwaaro
Ko Nahin Jaanat Hai Jaga May Kapi Sankat Mochan Naam Tiharo

Sankat Mochan Naam Tiharo…

Baali Ki Traas Kapees Basai Giri Jaat Mahaa Prabhu Pantha Nihaaro
Chownkee Maha Muni Saap Diyo Tab Chahiyay Kown Bichaar Bichaaro
Kai Dwija Roop Liwaaya Mahaa Prabhu So Tuma Daas Kay Soka Niwaaro
Ko Nahin Jaanat Hai Jaga May Kapi Sankat Mochan Naam Tiharo

Sankat Mochan Naam Tiharo…

Angad Kay Sanga Layna Gayay Siya Koja Kapees Yaha Baina Uchaaro
Jeevat Na Bachihow Hum So Ju Bina Sudhi Laaya Ehaan Pagu Dhaaro
Hayri Thakay Tatta Sindhu Sabai Taba Laaya Siya Sudhi Praan Ubaaro
Ko Nahin Jaanat Hai Jaga May Kapi Sankat Mochan Naam Tiharo

Sankat Mochan Naam Tiharo…

Raavana Traas Dayee Siya So Saba Raakshashi So Kahi Soka Nivaaro
Taahi Samaya Hanuman Mahaprabhu Jaaya Mahaa Rajnee Charamaaro
Chaahat Siya Asoka So Aagi Su Dai Prabhu Mudrika Soka Nivaaro
Ko Nahin Jaanat Hai Jaga May Kapi Sankat Mochan Naam Tihaaro

Sankat Mochan Naam Tiharo…

Baanlagyo Ura Lashiman Kay Taba Praan Tajay Suta Raavana Maaro
Lai Griha Baidya Sushena Sameta Tabai Giri Drona So Beera Ubhaaro
Aani Sajeewan Hatha Dayee Taba Lashiman Kay Tum Praana Ubhaaro
Ko Nahin Jaanat Hai Jaga May Kapi Sankat Mochan Naam Tihaaro

Sankat Mochan Naam Tiharo…

Raavana Juddha Ajaan Kiyo Taba Naaga Kin Phaas Sabhi Sira Daaro
Sri Raghunath Samet Sabai Dal Moha Bhaya Yaha Sankat Bhaaro
Aani Khagesa Tabai Hanumaan Ju Bhandan Kaati Sutraas Nivaaro
Ko Nahin Jaanat Hain Jaga May Kapi Sankat Mochan Naam Tiharo

Sankat Mochan Naam Tiharo…

Bhandhu Samet Jabai Ahi Raavana Lai Raghunath Pataal Sidhaaro
Debihi Puji Bhali Bidhin So Bali Dewoo Sabai Mili Mantra Vichaaro
Jaaya Sahaaya Bhayo Taba Hi Ahi Raavana Sainya Samet Sanghaaro
Ko Nahin Jaanat Hain Jaga May Kapi Sankat Mochan Naam Tihaaro

Sankat Mochan Naam Tiharo…

Kaaja Kiyay Bara Dewan Kay Tum Beera Mahaa Prabhu Dekhi Bichaaro
Kown So Sankat Mora Gaib Ko Jo Tum So Nahin Jaat Hai Taaro
Baygi Haro Hanumaan Haha Prabhu Jo Kucha Sankat Hoya Ha Maaro
Ko Nahin Jaanat Hai Jaga May Kapi Sankat Mochan Naam Tiharo

Sankat Mochan Naam Tiharo


Also Read: Hanuman Ashtak in Hindi


Sankat Mochan Hanuman Ashtak Benefits

1] Reciting the complete Hanuman Ashtak Lyrics in English helps you to be free from all kinds of obstacles in your life.

2] All negative energies and thoughts get destroyed. Your day becomes more positive.

3] You become healthy and wealthy in your life.

4] As you read Hanuman Ashtak daily, Lord Hanuman always helps you in difficult situations.

5] Life becomes easy and happy.


Hanuman Ashtak in English PDF

Click the link below and download the PDF file of the complete Hanuman Ashtak in English.

Leave a Comment